bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Lagaria Palace

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Lagaria Palace - Халкидики / Касандра, Афитос

Празници - Намаления и промоции

737лв
611лв
1-5 Май
2 възрастни, 1 дете

1 май 2024
Включена закуска

20 резервации наскоро
-17%
353лв
293лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
Включена закуска

21 резервации наскоро
-17%
273лв
227лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
Включена закуска

5 резервации наскоро
-17%
238лв
198лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
Включена закуска

14 резервации наскоро
-17%

Lagaria Palace е другото име на на комфорта и лукса в Халкидики. Четири звездния хотелски комплекс е разположен в близост до морето, на едно от най-красивите кътчета!

Местоположение на Lagaria Palace, Халкидики

Хотел Lagaria Palace се намира само на 350 метра от морето и на 480 м от центъра на Афитос.

разстояние до центъра: 480m
разстояние до летище: 72km
разстояние до спирка на автобус: 0,35km
разстояние до магазини: 0,05km

Удобства в Lagaria Palace

Хотел Lagaria Palace има следните удобства: открит басейн, отделен детски басейн, шезлонги и чадъри, бар и бар на басейна, кафене на открито, детска площадка, озеленен двор, паркинг, безплатен интернет достъп, факс, възможност за отпечатване, съхраняване на багаж, с допълнителна такса перални услуги, коли под наем, велосипеди под наем, безжичен компютър под наем.

Стаи и настаняване в Lagaria Palace

Lagaria Palace разполага с 18 комфортни стаи и 8 напълно обзаведени апартамента. Изборът на цветове за всяка стая не е случаен. Освен съвременните концепции за декорация са взети в предвид и цветовете и стила на традиционното селище Афитос.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

466лв
415лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-11%
1099лв
994лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
528лв
466лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-12%
1431лв
1303лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-9%
998лв
929лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-7%
894лв
800лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
432лв
359лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-17%
761лв
680лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-11%
304лв
270лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
-11%
604лв
501лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-17%
2197лв
1977лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
627лв
560лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-11%
689лв
612лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-11%
205лв
176лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-14%
400лв
360лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
2929лв
2724лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-7%
499лв
464лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-7%
285лв
248лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-13%
224лв
197лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-12%
310лв
257лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-17%
485лв
436лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
2444лв
2262лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-7%
942лв
847лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
2662лв
2434лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-9%
3804лв
3537лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-7%
1165лв
1083лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-7%
719лв
597лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-17%
718лв
596лв
29.04-10.05
на човек

11 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-17%
424лв
352лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-17%
456лв
411лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
799лв
719лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
2578лв
2331лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
2511лв
2335лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-7%
2929лв
2724лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-7%
1902лв
1769лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-7%
2230лв
2042лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-8%
1892лв
1703лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
932лв
839лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
2197лв
1977лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
1759лв
1583лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
1521лв
1415лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-7%
362лв
301лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-17%
347лв
300лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-14%
404лв
364лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
1635лв
1472лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-10%
2462лв
2216лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
799лв
719лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
2511лв
2260лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
2462лв
2216лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
3232лв
2922лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
2862лв
2651лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-7%
2596лв
2405лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-7%
998лв
929лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-7%
1674лв
1557лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-7%
998лв
929лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-7%
3804лв
3537лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-7%
1165лв
1083лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-7%
1331лв
1238лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-7%
951лв
884лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-7%
1236лв
1098лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-11%
228лв
190лв
29.04-03.05
на човек

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-17%
124лв
103лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-17%
2172лв
1955лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
404лв
364лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
1540лв
1386лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
1883лв
1695лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
932лв
839лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
2197лв
1977лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
2814лв
2533лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
1883лв
1695лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
1759лв
1583лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
314лв
282лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
2197лв
1977лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
1132лв
1024лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-9%
2662лв
2434лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-9%
2244лв
2045лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-9%
2796лв
2579лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-8%
4118лв
3820лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-7%
1132лв
1048лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-7%
1165лв
1083лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-7%
2663лв
2476лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-7%
998лв
929лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-7%
2092лв
1946лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-7%
951лв
884лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-7%
1046лв
973лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-7%
2663лв
2476лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-7%
3348лв
3113лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-7%
2663лв
2476лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-7%
4184лв
3892лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-7%
1498лв
1393лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-7%
2092лв
1946лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-7%
2929лв
2724лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-7%
1883лв
1751лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-7%
8369лв
7783лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-7%
1165лв
1083лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-7%
2929лв
2724лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-7%
2092лв
1946лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-7%
998лв
929лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-7%
2511лв
2335лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-7%
418лв
389лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-7%
1902лв
1769лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-7%
3348лв
3113лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-7%
998лв
929лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-7%
1807лв
1681лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-7%
1165лв
1083лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-7%
1331лв
1238лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-7%
1902лв
1769лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-7%
2929лв
2724лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-7%
4722лв
4300лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-9%
1165лв
1083лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-7%
1098лв
1014лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-8%
832лв
774лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-7%
4203лв
3845лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-9%
1533лв
1273лв
29.04-06.05
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-17%
1150лв
954лв
1-7 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-17%
375лв
311лв
2-7 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-17%
159лв
132лв
3-5 Май
на човек

2 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-17%
978лв
812лв
3-7 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-17%
375лв
311лв
3-8 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-17%
238лв
198лв
4-7 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-17%
400лв
332лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-17%
429лв
356лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-17%
372лв
309лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-17%
186лв
154лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-17%
124лв
103лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-17%
372лв
309лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-17%
434лв
360лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-17%
471лв
403лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
409лв
351лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-14%
329лв
278лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
186лв
154лв
31.05-03.06
на човек

3 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-17%
2972лв
2662лв
31.05-01.07
на човек

31 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
1911лв
1676лв
31.05-08.06
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-12%
485лв
436лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
565лв
509лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-10%
323лв
291лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
404лв
364лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
404лв
364лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
242лв
218лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-10%
1314лв
1183лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
657лв
591лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
876лв
788лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
618лв
556лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
1892лв
1703лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
1409лв
1268лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
1095лв
986лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
561лв
505лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-10%
747лв
672лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
2102лв
1892лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
2462лв
2216лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
2814лв
2533лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
2063лв
1857лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-10%
1256лв
1130лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
1407лв
1266лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
1759лв
1583лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
666лв
599лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
3166лв
2849лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
2358лв
2122лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
1759лв
1583лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
932лв
839лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
2111лв
1899лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
1256лв
1130лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
1407лв
1266лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
1569лв
1412лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
942лв
847лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
352лв
317лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
1099лв
989лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
2462лв
2216лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
1569лв
1412лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
2111лв
1899лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
2958лв
2685лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-9%
3719лв
3392лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-9%
22737лв
21079лв
01.07-31.08
2 възрастни, 1 дете

61 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-7%
965лв
874лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-9%
1265лв
1168лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-8%
2530лв
2334лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-8%
2149лв
1980лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-8%
2444лв
2262лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-7%
2216лв
2051лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-7%
2976лв
2759лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-7%
2092лв
1946лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-7%
1902лв
1769лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-7%
2092лв
1946лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-7%
1165лв
1083лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-7%
1331лв
1238лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-7%
1902лв
1769лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-7%
1902лв
1769лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-7%
2282лв
2122лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-7%
1465лв
1362лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-7%
1165лв
1083лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-7%
1521лв
1415лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-7%
1165лв
1083лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-7%
3766лв
3502лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-7%
3423лв
3184лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-7%
2282лв
2122лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-7%
1141лв
1061лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-7%
2282лв
2122лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-7%
1046лв
973лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-7%
1165лв
1083лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-7%
2663лв
2476лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-7%
1331лв
1238лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-7%
1255лв
1167лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-7%
1521лв
1415лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-7%
2663лв
2476лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-7%
2663лв
2476лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-7%
4184лв
3892лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-7%
1902лв
1769лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-7%
2282лв
2122лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-7%
2929лв
2724лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-7%
2929лв
2724лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-7%
998лв
929лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-7%
1165лв
1083лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-7%
2511лв
2335лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-7%
380лв
354лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-7%
666лв
619лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-7%
2929лв
2724лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-7%
1902лв
1769лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-7%
4184лв
3891лв
17-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-7%
1331лв
1238лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-7%
1165лв
1083лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-7%
2282лв
2122лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-7%
2511лв
2335лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-7%
2663лв
2476лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-7%
951лв
884лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-7%
2929лв
2724лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-7%
1431лв
1323лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-8%
1531лв
1408лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-8%
3566лв
3285лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-8%
2102лв
1946лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-7%
965лв
894лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-7%
499лв
464лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-7%
1232лв
1131лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-8%
433лв
394лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-9%
266лв
240лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
2462лв
2216лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
1759лв
1583лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
2111лв
1899лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
1883лв
1695лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
628лв
565лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
799лв
719лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
1065лв
959лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
533лв
479лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
666лв
599лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
400лв
360лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
670лв
603лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
266лв
240лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
194лв
161лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-17%
489лв
406лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-17%
546лв
454лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-17%
661лв
548лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-17%
366лв
321лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-12%
770лв
685лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-11%
447лв
394лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-12%
1275лв
1122лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-12%
942лв
834лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-11%
1047лв
917лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-12%
1826лв
1643лв
8-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
742лв
668лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
1864лв
1678лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
2283лв
2054лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
2492лв
2243лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
2111лв
1899лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
1997лв
1797лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
1997лв
1797лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
2225лв
2003лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
2330лв
2097лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
1997лв
1797лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
533лв
479лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
666лв
599лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
799лв
719лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
932лв
839лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
1650лв
1497лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-9%
1607лв
1484лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-8%
2797лв
2601лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-7%
2188лв
2035лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-7%
2496лв
2321лв
15-30 Авг
на човек

15 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-7%
1664лв
1548лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-7%
1498лв
1393лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-7%
1331лв
1238лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-7%
1165лв
1083лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-7%
832лв
774лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-7%
666лв
619лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-7%
1987лв
1788лв
21-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
547лв
488лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-11%
385лв
342лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-11%
1094лв
972лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-11%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Включена закуска база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Lagaria, Lagaria halkidiki, Lagaria kasandra, Lagaria afitos, Lagaria greece, Lagaria гърция, Lagaria халкидики, Lagaria касандра, Lagaria афитос, Lagaria 2024, Lagaria цени, Lagaria мнения, Lagaria цени 2024, Lagaria лято 2024, Lagaria ранни записвания, Lagaria last minute, Lagaria Palace, Lagaria Palace halkidiki, Lagaria Palace kasandra, Lagaria Palace afitos, Lagaria Palace greece, Lagaria Palace гърция, Lagaria Palace халкидики, Lagaria Palace касандра, Lagaria Palace афитос, Lagaria Palace 2024, Lagaria Palace цени, Lagaria Palace мнения, Lagaria Palace цени 2024, Lagaria Palace лято 2024, Lagaria Palace ранни записвания, Lagaria Palace last minute, Lagaria Palace hotel, Lagaria Palace hotel halkidiki, Lagaria Palace hotel kasandra, Lagaria Palace hotel afitos, Lagaria Palace hotel greece, Lagaria Palace hotel гърция, Lagaria Palace hotel халкидики, Lagaria Palace hotel касандра, Lagaria Palace hotel афитос, Lagaria Palace hotel 2024, Lagaria Palace hotel цени, Lagaria Palace hotel мнения, Lagaria Palace hotel цени 2024, Lagaria Palace hotel лято 2024, Lagaria Palace hotel ранни записвания, Lagaria Palace hotel last minute, лагария палас, лагария палас гърция, лагария палас халкидики, лагария палас касандра, лагария палас афитос, лагария палас цени, лагария палас мнения, лагария палас цени 2024, лагария палас лято 2024, лагария палас ранни записвания, хотел лагария палас, хотел лагария палас гърция, хотел лагария палас халкидики, хотел лагария палас касандра, хотел лагария палас афитос, хотел лагария палас цени, хотел лагария палас мнения, хотел лагария палас цени 2024, хотел лагария палас лято 2024, хотел лагария палас ранни записвания

cache load