bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 241 988, 0879 32 36 22
партньор на Lagaria Palace

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Lagaria Palace - Халкидики / Касандра, Афитос

Празници - Намаления и промоции

266лв
6-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Включена закуска

15 резервации наскоро
1098лв
1-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Включена закуска

16 резервации наскоро
266лв
21-23 Сеп
на човек

22 септември 2024
Включена закуска

23 резервации наскоро
2796лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
Включена закуска

14 резервации наскоро
1122лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
Включена закуска

21 резервации наскоро
2530лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2024
Включена закуска

23 резервации наскоро
433лв
5-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Включена закуска

18 резервации наскоро
1055лв
20-23 Сеп
2 възрастни, 2 деца

22 септември 2024
Включена закуска

30 резервации наскоро

Lagaria Palace е другото име на на комфорта и лукса в Халкидики. Четири звездния хотелски комплекс е разположен в близост до морето, на едно от най-красивите кътчета!

Местоположение на Lagaria Palace, Халкидики

Хотел Lagaria Palace се намира само на 350 метра от морето и на 480 м от центъра на Афитос.

разстояние до центъра: 480m
разстояние до летище: 72km
разстояние до спирка на автобус: 0,35km
разстояние до магазини: 0,05km

Адрес: Афитос, Greece

Удобства в Lagaria Palace

Хотел Lagaria Palace има следните удобства: открит басейн, отделен детски басейн, шезлонги и чадъри, бар и бар на басейна, кафене на открито, детска площадка, озеленен двор, паркинг, безплатен интернет достъп, факс, възможност за отпечатване, съхраняване на багаж, с допълнителна такса перални услуги, коли под наем, велосипеди под наем, безжичен компютър под наем.

Стаи и настаняване в Lagaria Palace

Lagaria Palace разполага с 18 комфортни стаи и 8 напълно обзаведени апартамента. Изборът на цветове за всяка стая не е случаен. Освен съвременните концепции за декорация са взети в предвид и цветовете и стила на традиционното селище Афитос.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

385лв
378лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-2%
304лв
297лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-2%
761лв
753лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-1%
466лв
458лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-2%
832лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
894лв
886лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-1%
1498лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
547лв
539лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-1%
998лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
627лв
620лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-1%
1331лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
224лв
216лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-3%
1165лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
666лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1664лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
499лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2929лв
26.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2282лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1141лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
998лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
998лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
832лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
2929лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
998лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
799лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1256лв
14-18 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2929лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1331лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
998лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
4603лв
30.07-10.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
832лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
998лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
2282лв
19-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
837лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1883лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1902лв
23-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1331лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
3043лв
3-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
666лв
8-12 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2511лв
20-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2663лв
26.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1165лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
2092лв
12-17 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
3784лв
2-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
666лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
3043лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1165лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1165лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
832лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
998лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
998лв
11-17 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1902лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
832лв
19-24 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
932лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
832лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
666лв
15-19 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
2511лв
15-21 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1165лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2282лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
666лв
3-7 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1165лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1674лв
4-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2282лв
10-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2929лв
10-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
2511лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
3348лв
17-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1902лв
20-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
951лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
2929лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
800лв
704лв
9-16 Окт
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-12%
2092лв
15-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
2282лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
666лв
17-21 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
3348лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1165лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
2663лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
832лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1255лв
23-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
4184лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
666лв
24-28 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
499лв
25-28 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
3043лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2929лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
1902лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1141лв
3-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1331лв
4-12 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1331лв
5-13 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
2929лв
8-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1331лв
10-18 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2929лв
11-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
832лв
16-21 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1165лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
3633лв
30.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
832лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
2511лв
31.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
965лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
499лв
15-18 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2929лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
832лв
18-23 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
2092лв
18-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
832лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1664лв
20-30 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1165лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
666лв
22-26 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1165лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1902лв
26-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
499лв
26-29 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
998лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1141лв
27-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
998лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
2511лв
31.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1465лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1902лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
3348лв
5-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
2663лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
998лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
2663лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1331лв
16-24 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1331лв
17-25 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
832лв
17-22 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1255лв
19-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
5421лв
19.08-25.09
на човек

37 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1521лв
19-23 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1255лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
2282лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2929лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
998лв
28.08-03.09
на човек

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
2264лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2529лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
2814лв
6-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1256лв
6-14 Сеп
на човек

8 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1864лв
7-14 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
2462лв
16-23 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1485лв
1465лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-1%
404лв
25-30 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
323лв
26-30 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
248лв
218лв
2-6 Окт
на човек

4 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-12%
998лв
15-21 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1521лв
15-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
2511лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
571лв
15-18 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
2282лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2092лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
499лв
17-20 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
2092лв
17-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1141лв
18-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1331лв
19-27 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
209лв
20-21 Юли
на човек

1 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1521лв
21-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1902лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
666лв
21-25 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1255лв
22-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
832лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1141лв
26-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
2511лв
26.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
2092лв
26-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2929лв
26.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
2282лв
27.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
2663лв
27.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
2092лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2929лв
29.07-05.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
2092лв
29.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
3348лв
29.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1997лв
29.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1674лв
31.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
499лв
1-4 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1674лв
1-9 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
2929лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2092лв
2-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1331лв
3-11 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
832лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1331лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
666лв
5-9 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
2929лв
6-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1521лв
10-18 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2092лв
12-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
333лв
12-14 Авг
на човек

2 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1141лв
14-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
499лв
15-18 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2663лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
998лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
2511лв
18-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1165лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
666лв
20-24 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
4603лв
20-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
832лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
2663лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
2929лв
25.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
832лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1298лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
3214лв
31.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1930лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
3499лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
2444лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
732лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1540лв
4-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
599лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
942лв
9-15 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
533лв
9-13 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
942лв
9-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
524лв
513лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-2%
618лв
605лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-2%
310лв
273лв
2-7 Окт
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-12%
2663лв
15-22 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1902лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
3043лв
15-23 Юли
1 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1902лв
16-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
2929лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
832лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1674лв
17-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
571лв
17-20 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
571лв
18-21 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
499лв
18-21 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
3043лв
18-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1997лв
18-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1664лв
18-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
998лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1165лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
951лв
18-23 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1331лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
6466лв
19.07-22.08
на човек

34 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1046лв
19-24 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2092лв
19-24 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1255лв
19-25 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
998лв
19-25 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1331лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
2929лв
20-27 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2929лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1902лв
20-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2663лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
2511лв
21-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
951лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
333лв
22-24 Юли
на човек

2 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1141лв
22-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1331лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2092лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
2663лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1902лв
22-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
499лв
23-26 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
666лв
25-29 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1331лв
25.07-02.08
на човек

8 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
2282лв
25-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
2929лв
25.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
333лв
26-28 Юли
на човек

2 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1255лв
26-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
3348лв
27.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
2511лв
27.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
499лв
27-30 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2929лв
27.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1255лв
28-31 Юли
3 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
832лв
28.07-02.08
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1902лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1674лв
29.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2511лв
29.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
2092лв
30.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
499лв
30.07-02.08
на човек

3 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
166лв
2-3 Авг
на човек

1 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
3804лв
2-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
2511лв
3-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
15130лв
03.08-13.09
2 възрастни, 1 дете

41 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
3804лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
2663лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1521лв
3-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
5858лв
4-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1664лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
418лв
4-5 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2282лв
5-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1902лв
5-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1902лв
5-10 Авг
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1141лв
5-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2929лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
2511лв
5-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1674лв
7-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1902лв
8-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
4184лв
9-19 Авг
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
4184лв
11-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
3043лв
11-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1902лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2929лв
12-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1046лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2282лв
13-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
571лв
14-17 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1521лв
14-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
666лв
14-18 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
2092лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
3766лв
15-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
832лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
2282лв
16-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1465лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1883лв
16-25 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
2092лв
16-26 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1165лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1902лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1674лв
17-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
5193лв
17.08-20.09
на човек

34 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
998лв
17-23 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
12316лв
17.08-21.09
2 възрастни, 1 дете

35 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
666лв
18-22 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
832лв
18-23 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
2282лв
18-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2511лв
19-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
2092лв
19-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1165лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
998лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1902лв
22-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
998лв
23-29 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
2511лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1255лв
24-30 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1141лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
2511лв
25-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
4826лв
25.08-30.09
на човек

36 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1521лв
26-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1046лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
666лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
2282лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
761лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1902лв
26-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
998лв
27.08-02.09
на човек

6 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
4536лв
27.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
4184лв
27.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1331лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1902лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
832лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
837лв
29.08-02.09
на човек

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1046лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2092лв
29.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
951лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
2282лв
30.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1141лв
31.08-06.09
на човек

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1664лв
31.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
2092лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
832лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1674лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2026лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1013лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1835лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
2149лв
2-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1959лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
766лв
3-8 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
533лв
6-10 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2462лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
400лв
6-9 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1256лв
7-15 Сеп
на човек

8 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
666лв
7-12 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1759лв
8-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1065лв
9-17 Сеп
на човек

8 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1598лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2197лв
9-16 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
666лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
133лв
9-10 Сеп
на човек

1 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1407лв
10-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
666лв
11-16 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1407лв
11-15 Сеп
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
799лв
12-18 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
7336лв
6979лв
14.09-18.10
2 възрастни, 1 дете

34 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-5%
932лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
932лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
799лв
16-22 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
827лв
18-25 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
666лв
18-23 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
694лв
19-25 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
323лв
23-27 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
565лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
404лв
24-29 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1749лв
1724лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-1%
1027лв
25-29 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1236лв
1211лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-2%
770лв
755лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-2%
366лв
351лв
27.09-02.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-4%
248лв
218лв
1-5 Окт
на човек

4 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-12%
300лв
264лв
4-9 Окт
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-12%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Включена закуска база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Lagaria, Lagaria halkidiki, Lagaria kasandra, Lagaria afitos, Lagaria greece, Lagaria гърция, Lagaria халкидики, Lagaria касандра, Lagaria афитос, Lagaria 2024, Lagaria цени, Lagaria мнения, Lagaria цени 2024, Lagaria лято 2024, Lagaria ранни записвания, Lagaria last minute, Lagaria Palace, Lagaria Palace halkidiki, Lagaria Palace kasandra, Lagaria Palace afitos, Lagaria Palace greece, Lagaria Palace гърция, Lagaria Palace халкидики, Lagaria Palace касандра, Lagaria Palace афитос, Lagaria Palace 2024, Lagaria Palace цени, Lagaria Palace мнения, Lagaria Palace цени 2024, Lagaria Palace лято 2024, Lagaria Palace ранни записвания, Lagaria Palace last minute, Lagaria Palace hotel, Lagaria Palace hotel halkidiki, Lagaria Palace hotel kasandra, Lagaria Palace hotel afitos, Lagaria Palace hotel greece, Lagaria Palace hotel гърция, Lagaria Palace hotel халкидики, Lagaria Palace hotel касандра, Lagaria Palace hotel афитос, Lagaria Palace hotel 2024, Lagaria Palace hotel цени, Lagaria Palace hotel мнения, Lagaria Palace hotel цени 2024, Lagaria Palace hotel лято 2024, Lagaria Palace hotel ранни записвания, Lagaria Palace hotel last minute, лагария палас, лагария палас гърция, лагария палас халкидики, лагария палас касандра, лагария палас афитос, лагария палас цени, лагария палас мнения, лагария палас цени 2024, лагария палас лято 2024, лагария палас ранни записвания, хотел лагария палас, хотел лагария палас гърция, хотел лагария палас халкидики, хотел лагария палас касандра, хотел лагария палас афитос, хотел лагария палас цени, хотел лагария палас мнения, хотел лагария палас цени 2024, хотел лагария палас лято 2024, хотел лагария палас ранни записвания